Aliance

Nikdy není dobré bojovat jen sám za sebe. Více lidí více zmůže. Od toho jsou v Acarnianu aliance. Jejich hlavní účel je sdružovat hráče se stejnými cíly pohromadě aby si společnou koordinací zajistili efektivnější fungování ekonomiky, větší vojenskou sílu a ovládnutí většího území.

Svou alianci si může založit každý hráč bez omezení. Daleko důležitější než mít vlastní alianci je mít v alianci dostatek aktivních hráčů. Přijímání hráčů je řešeno systémem pozvánek, které se zobrazují pozvaným v aliančním přehledu.

V alianci se mohou vyskytovat hráči s různými funkcemi, kde každá má jiné pravommoce. Těmi funkcemi jsou: (seřazené od nejméně významného)

 • Člen aliance - Může psát na fórum a nahlédnout na nástěnku, členy aliance a diplomatické vztahy.
 • Informovaný člen - Má stejné pravomoce jako člen jen může navíc nahlédnout na rozesílané pozvánky a přehled útoků aliance.
 • Náborář - Vše výše + může rozesílat nové pozvánky a vyhazovat hráče z aliance. Může povýšit hráče na informovaného člena.
 • Admin - Vše výše uvedené + může přijímat nové náboráře, měnit alianční profil, psát na nástěnku a uzavírat diplomatické vztahy.
 • Vůdce aliance - Vše výše uvedené + může přijímat a vyhazovat adminy.
 • Zástupce - Zástupce má stejné pravomoce jako běžný admin. Jeho role je ale důležitá v okamžiku kdy se vůdce rozhodne alianci opustit, pak se stává zástupce vůdcem. Pokud není zástupce určen, pak se vůdcem stane hráč s nejvyšší funkcí v alianci. Pokud takových hráčů bude více, pak bude vybrán ten který byl naposledy online.

Členství v alianci

Jako člen aliance se stáváte součástí většího společenství a vaše zájmy se změní. Stejně tak se změní chování hry v určitých momentech.

 • Z farem a dolů můžete odesílat suroviny do měst a vesnic všech členů aliance.
 • Jako člen aliance využíváte společné informační kanály. Zpráva o útoku na vás, tak příjde v momentě kdy tento útok spatří kdokoli z aliance.
 • Pokud ve strážnici máte nastavenou volbu "vyrazit do protiútoku pokud je útok veden na jakékoli naše město", pak jednotky zaútočí i v případě kdy je útok veden na jiného člena aliance.
 • Pokud mají aliance mezi sebou válku, pak je předchozí volba vyvolána i v případě kdy hráč neútočí ale jen kolem města prochází.

Možnosti v aliance

V této části budou jen bodově sepsány jednolivé sekce, se kterými můžete v alianci pracovat.

Přehled aliance

Jak už název napovídá, tak právě zde najdete základní infomace o alianci a také o pozvánkách do jiných aliancí, které můžete přijmout.

Nástěnka

Na nástěnce je vhodné publikovat aktuální i dlouhodobé cíle. Různé výzvy hráčům a strategická rozhodnutí.

Fórum

V sekci fórum je k dispozici celkem 5 různých vláken.

 • Všeobecné fórum - Slouží k probírání všeho možného.
 • Útoky - Pokud chcete na někoho zaútočit nebo koordinovat útok tak právě toto je to pravé místo.
 • Obrany - To samé jako předchozí bod jen pro obranu.
 • Náborové fórum - Zde mají přístup jen náboráři a admini. Fórum slouží právě k řešení personálních otázek.
 • Administrátorské fórum - Zde mají přistup jen admini. Je to místo pro řešení strategie aliance a dalších otázek, které mají být běžným členům skryty.

Členové aliance

Zde najdete seznam všech hráčů, kterří jsou ve Vaší alianci. Současně zde můžete provádět akce jako povýšení nějakého hráce nebo jeho vyhazov z aliance. Každý člen má u svého jména tlačítko odejít z aliance, které může také kdykoli využít a sám sebe tak z aliance vyhodit.

Pozvánky

Toto místo je určené především náborářům a adminům. Právě zde můžete odeslat pozvánky dalším hráčům aby se stali členy Vaší aliance. Současně také můžete odeslané pozvánky mazat.

Alianční profil

Tato sekce je určena jen adminům aliance. Slouží k editaci loga, popisu a jména aliance.

Útoky

Jedná se o stejný výpis útoků a obraných akcí, jako najde každý hráč v hlášení jen pro celou alianci dohromady. Nikdo z aliance ale nevidí detailní výpis. Jedná se jen o přehled toho co se v alianci děje po vojenské stránce.

Diplomacie

Na tomto místě můžete s ostatními aliancemi uzavírat vztahy. K dispozici jsou základní 3:

 • Mír - Během míru se mezi jednotlivými stranami předpokládá, že budou ekonomicky spolupracovat, mohou podnikat společné akce a jinak si vzájemně pomáhat.
 • Dohoda o neútoční - Obě strany se dohodli, že na sebe nebudou útočit ale nepodnikají společné akce ani jinak nespolupracují.
 • Válka - Aliance se utkávají v bitvách a snaží se jedna druhou přemoci.