Budování farem a dolů

V Acarnianu můžete kromě surovinových budov ve městě stavět také farmy a doly přímo na mapě. Samotné surovinové stavby těží jen minimum a je vždy nutné postavit v nich další budovy. Uvnitř není možné postavit všechny druhy budov ale jen ty, na které je stavba zaměřena. Ve farmě tak můžete stavět pole a pastviny. V železných dolech zase doly na těžení železa.

Surovinové stavby vždy spadají pod nadřízenou vesnici nebo město. To znamená že když se například v železném dole nachází nějaké jednotky, pak nejsou živeny z tohoto dolu ale z nadřízeného města nebo vesnice.

Seznam všech staveb najdete pod tlačítkem "Zobrazit surovinové stavby". V tomto okně také můžete odesílat suroviny do ostatních vesnic a měst. Vždy je třeba vybrat kam a kolik surovin poslat a pak už jen stačí zmáčknout tlačítko odešli suroviny u patřičné stavby. Z farem se vždy odešle jídlo, z železných dolů železo, z dřevorubeckých hájů dřevo a z hliněných dolů hlina. Do města není možné odeslat jiné suroviny než ty, na které je stavba zaměřena.

Farmy a doly lze stejně jako ostatní stavby postavit pouze do určité vzdálenosti od města, ze kterého stavíte. Železné doly a dřevorubecké háje lze pak postavit jen na určitých pozicích na mapě. Těchto staveb můžete také stavět jen omezený počet. Máte li jen jednu vesnici, pak můžete postavit jednu farmu nebo důl. Máte-li jedno město, pak můžete postavit 3. Za každou další vesnici můžete postavit o jednu víc a za každé měso o tři. Máte-li tedy například 2 vesnice a jedno město, pak můžete mít 5 surovinových staveb.

Surovinové stavby jsou jakési specializované vesnice určené jen k těžbě dané suroviny. Je možné je běžně drancovat i dobývat. V případě dobytí se stane nadřízenou stavbou nejblišší možná stavba na mapě.