Jednotky ve hře

Jednotky v Acarnianu mají kromě ceny a spotřeby jídla ještě dalších 6 parametrů, které ovlivňují jejich využití v boji. Vždy zvažte jaké jednotky najdou uplatnění ve vaší armádě. Obecně platí, že armáda by měla být vyvážená a tvořená všemi typy jednotek, jinak je zranitelná.

Spotřeba

Spotřeba je důležitý ukazatel, který říká kolik jídla za hodinu jednotka spotřebuje. Pokud nemáte jídla dostatek, pak jednotky začínají pomalu umírat dokud nebude jídla dostatek. S tím také souvisí to odkud jednotky jídlo berou.

Jednotky jsou vždy živeny jen z těchto staveb:

  • Vesnice
  • Město

Pokud se jednotka nachází kdekoli jinde, například na farmě, pak je živena z města nebo vesnice, ze kterého naposledy odešla.

Útok

Již z názvu je zřejmé že toto číslo určuje sílu jednotky v útoku. Jestliže vyrážíte na výpravu nebo chcete někoho dobýt, pak toto je parametr, který vás musí zajímat.

Obrana

Obrana naproti tomu určuje sílu jednoky v obraných činnostech. Když chcete bránit své město, pak by jej meli bránit jednotky s co největší obranou.

Životy

Čím víc životů jednotka má tím déle vydrží v boji. Nejde tedy jen o to udělit nepříteli co největšit poranění ale také snažit se o to aby samotná jednotka vydržela v boji co nejdéle. Životy je parametr, který musíte sledovat jak při útoku tak při obraně.

Nosnost

Nosnost je parametr, který se uplatňuje při drancování. Určuje kolik surovin je schopná daná jednotka unést a kolik tedy můžete ukrást z nepřátelské vesnice.

Rychlost

Rychlost určuje jak rychle jsou jednotky schopné přesunovat se po mapě. Čím rychleji na nepřítele zaútočíte tím kratší čas bude mít na reakci. Vyjímkou v určování rychlosti tvoří vojevůdce. Jestliže jde sám, pak jde rychlostí 1. Jestliže se ve skupině pohbují jen jednotky vyšší rychlosti než 1, pak přebírá rychlost nejpomalejší jednotky skupiny.

Výhoda

Jestliže má nějaká jednotka vůči jiné výhodu, pak to znamená, že když se s touto jednotkou utká v boji, tak bude v tomto konkrétním souboji o 50% silnější. Když se např. potká útočící voják s bránícím kopíníkem, pak kopiník obrží od vojáka poškození ve výši: 4.5. když se ale dále utká voják s jízdou, pak bude udělovat jen standardní poškození 3.

Přehled jednotek

Níže je přehled všechn jednotek, se kterými se můžete v acarnianu setkat. Čas výcviku je zobrazen pro budovu na levelu 1.

Voják

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
30 40 20 30 1 1m
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
3 2 5 8 1 Kopíník,
Jednotka je dostupná v: Kasárny (1)

Kopíník

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
30 40 30 20 1 1m
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
2 3 5 8 1 Jízda,
Jednotka je dostupná v: Kasárny (1)

Jízda

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
70 45 30 45 3 4m
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
6 5 8 20 3 Lučištník,
Jednotka je dostupná v: Stáje (1)

Lučištník

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
30 30 20 40 1 1m 20s
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
3 2 4 6 1 Voják, Šermíř, Kopíník, Falanga,
Jednotka je dostupná v: Střelnice (1)

Šermíř

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
40 50 25 40 1 1m 20s
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
5 4 6 8 1 Kopíník, Falanga,
Jednotka je dostupná v: Kasárny (10)

Potřebné výzkumy: Útočné taktiky (3),

Falanga

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
40 50 30 45 1 1m 30s
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
4 6 6 8 1 Jízda, Těžká jízda,
Jednotka je dostupná v: Kasárny (10)

Potřebné výzkumy: Obrané taktiky (3),

Těžká jízda

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
80 60 40 60 3 5m
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
8 6 10 18 2.5 Lučištník, Kušník, Voják,
Jednotka je dostupná v: Stáje (10)

Potřebné výzkumy: Útočné taktiky (5),

Kušník

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
40 45 30 50 1 1m 30s
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
5 5 5 6 1 Voják, Šermíř, Kopíník, Falanga, Jízda,
Jednotka je dostupná v: Střelnice (10)

Potřebné výzkumy: Útočné taktiky (4), Obrané taktiky (4),

Beranidlo

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
120 150 80 150 4 10m
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
1 1 10 20 0.5 Beranidlo,
Jednotka je dostupná v: Dílna (1)

Katapult

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
130 160 90 180 4 12m
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
10 8 10 20 0.5 Beranidlo, Katapult,
Jednotka je dostupná v: Dílna (1)

Potřebné výzkumy: Katapult (1),

Dalekonosný katapult

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
160 210 130 230 6 14m
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
15 10 12 20 0.3 Beranidlo, Katapult, Dalekonosný katapult,
Jednotka je dostupná v: Dílna (1)

Potřebné výzkumy: Katapult (8),

Špion

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
40 30 40 40 1 10s
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
1 1 1 1 1
Jednotka je dostupná v: Špionážní dvůr (1)

Vojevůdce

Jídlo Železo Hlína Dřevo Spotřeba jídla Čas
500 500 500 500 0 1h 23m 20s
Útok Obrana Životy Nosnost Rychlost Výhoda
- - - - 1
Jednotka je dostupná v: Hlavní budova (1)