Město

Po prvním přihlášení do hry se Vám vytvoří první vesnice, ve které nenaleznete nic jiného než hlavní budovu a spoustu volného místa.

Ve městě stavíte nové budovy a vylepšujete ty stávající. Nachází se zde také shromaždiště, ve kterém uvidíte veškerou vaší armádu a také vyrobené předměty, které se ve městě nachází. Své město si také můžete přejmenovat dle svých představ.

Na začátku hry máte svou vesnici. V hlavní budově můžete provést rozšíření na město. Jednotlivé úrovně se liší podle počtu stavebních parcel. Vesnice má 13 parcel a město má 22 parcel.

Čím více máte volných parcel, tím více můžete samozřejmě postavit budov a docílíte rychlejšího růstu.

Vašim prvním úkolem je rozběhnout ekonomiku a zajistit si suroviny pro další rozvoj. Jak na to zjistíte na další stránce zde.