Těžení surovin

Prvním krokem pro vybudování velké říše je mít dostatek surovin. Ve hře se nachází celkem 4 základní suroviny, které jsou potřeba pro stavění budov a budování armády. Jsou jimi Jídlo, Železo, Hlína a Dřevo.

Hlína a dřevo slouží především pro stavění budov. Železo se převážně používá pro zbraně a zbroj vojáků. Jídlo slouží k obživě vašeho lidu. Každá budova a její obyvatelé mají nějakou spotřebu jídla, stejně tak armáda. Také při výstavbě budov si dělníci vezmou svůj příděl jídla a při verbování nové armády také.

Jídlo je potřeba při jakékoli činnosti, kterou vykonáváte a navíc je spotřebováváno i průběžně obyvateli vaší vesnice.

Základní budovy pro zisk suroviny jsou statek pro jídlo, železářství pro železo, hlináře pro hlínu a dřebvorubecký srub pro dřevo. Tyto budovy vám generují přímo tyto suroviny. Ve hře se ale také nachází dašlí budovy, které samy o sobě nic nevytěží ale dokáží zefektivnit práci výše zmíněných budov.

Jsou jimi mlýn pro zvýšení produkce jídla, slévárna pro vyšší produkci železa, cihelna pro vyšší produkci hlíny a pila pro vyšší produkci dřeva. Je jen na vás jestli tyto budovy postavíte a zda se vám do budoucna vyplatí.

Pro všechny tyto budovy platí že čím je jejich level vyšší tím větší množství surovin z nich dostanete.

Vytěžené suroviny se také musí někde uchovávat. K tomu slouží sýpka pro uchování jídla a sklad pro uchování dalších surovin. Čím vyšší level tyto budovy mají tím více surovin dokáží uchovat.

Suroviny nemusíte těžit pouze ve vesnicích a městěch ale ve hře existují i další stavby, které jsou k tomuto přímo určené. Tyto stavby jsou: Farma, Železný důl, Hliněný důl a Dřevorubecký háj. Jedná se v podstatě o jistou formu osady, kde je možné stavět pouze specializované budovy. Ve farmě lze stavět pouze budovy pro produkci jídla, v hliněném dole jen pro hlínu apod.

Hlavní budova v těchto objektech má zvýšené kapacitu skladů, takže není nutné stavět další. Tyto objekty jsou podřízeny vždy vesnici nebo městu, ze kterého byly postaveny. Ve městě pak naleznete přehled všech podřízených objektů a volbu pro odeslání surovin do města. Po stisknutí tohoto tlačítka se do nadřazeného města odešle vždy jen ta surovina, na kterou je daný objekt specializován.

Níže je přehled všech budov, které mají cokoli společného s těžením surovin:

Hlavní budova

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 30 30 30 30
2 40 40 40 40
3 50 50 50 50
4 55 55 55 55
5 60 60 60 60
6 70 70 70 70
7 75 75 75 75
8 80 80 80 80
9 85 85 85 85
10 90 90 90 90
Budová je dostupná ve stavbách:
Farma, Železný důl, Hliněný důl, Dřevorubecký háj, , Hlídková věž, Vesnice, Město, Pevnost,

Statek

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 45 0 0 0
2 60 0 0 0
3 76 0 0 0
4 92 0 0 0
5 110 0 0 0
6 129 0 0 0
7 150 0 0 0
8 172 0 0 0
9 196 0 0 0
10 221 0 0 0
11 250 0 0 0
12 281 0 0 0
13 315 0 0 0
14 352 0 0 0
15 394 0 0 0
16 441 0 0 0
17 493 0 0 0
18 551 0 0 0
19 617 0 0 0
20 691 0 0 0
21 775 0 0 0
22 869 0 0 0
23 977 0 0 0
24 1099 0 0 0
25 1238 0 0 0
26 1396 0 0 0
27 1576 0 0 0
28 1782 0 0 0
29 2017 0 0 0
30 2286 0 0 0
Budová je dostupná ve stavbách:
Vesnice, Město, Pevnost,

Dřevorubecký srub

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 0 45
2 0 0 0 60
3 0 0 0 76
4 0 0 0 92
5 0 0 0 110
6 0 0 0 129
7 0 0 0 150
8 0 0 0 172
9 0 0 0 196
10 0 0 0 221
11 0 0 0 250
12 0 0 0 281
13 0 0 0 315
14 0 0 0 352
15 0 0 0 394
16 0 0 0 441
17 0 0 0 493
18 0 0 0 551
19 0 0 0 617
20 0 0 0 691
21 0 0 0 775
22 0 0 0 869
23 0 0 0 977
24 0 0 0 1099
25 0 0 0 1238
26 0 0 0 1396
27 0 0 0 1576
28 0 0 0 1782
29 0 0 0 2017
30 0 0 0 2286
Budová je dostupná ve stavbách:
Vesnice, Město, Pevnost,

Železářství

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 45 0 0
2 0 60 0 0
3 0 76 0 0
4 0 92 0 0
5 0 110 0 0
6 0 129 0 0
7 0 150 0 0
8 0 172 0 0
9 0 196 0 0
10 0 221 0 0
11 0 250 0 0
12 0 281 0 0
13 0 315 0 0
14 0 352 0 0
15 0 394 0 0
16 0 441 0 0
17 0 493 0 0
18 0 551 0 0
19 0 617 0 0
20 0 691 0 0
21 0 775 0 0
22 0 869 0 0
23 0 977 0 0
24 0 1099 0 0
25 0 1238 0 0
26 0 1396 0 0
27 0 1576 0 0
28 0 1782 0 0
29 0 2017 0 0
30 0 2286 0 0
Budová je dostupná ve stavbách:
Vesnice, Město, Pevnost,

Hlináři

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 45 0
2 0 0 60 0
3 0 0 76 0
4 0 0 92 0
5 0 0 110 0
6 0 0 129 0
7 0 0 150 0
8 0 0 172 0
9 0 0 196 0
10 0 0 221 0
11 0 0 250 0
12 0 0 281 0
13 0 0 315 0
14 0 0 352 0
15 0 0 394 0
16 0 0 441 0
17 0 0 493 0
18 0 0 551 0
19 0 0 617 0
20 0 0 691 0
21 0 0 775 0
22 0 0 869 0
23 0 0 977 0
24 0 0 1099 0
25 0 0 1238 0
26 0 0 1396 0
27 0 0 1576 0
28 0 0 1782 0
29 0 0 2017 0
30 0 0 2286 0
Budová je dostupná ve stavbách:
Vesnice, Město, Pevnost,

Obilné pole

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 98 0 0 0
2 129 0 0 0
3 167 0 0 0
4 211 0 0 0
5 264 0 0 0
6 327 0 0 0
7 404 0 0 0
8 497 0 0 0
9 612 0 0 0
10 752 0 0 0
11 925 0 0 0
12 1139 0 0 0
13 1403 0 0 0
14 1732 0 0 0
15 2140 0 0 0
Budová je dostupná ve stavbách:
Farma,

Pastvina dobytka

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 69 0 0 0
2 96 0 0 0
3 129 0 0 0
4 169 0 0 0
5 217 0 0 0
6 277 0 0 0
7 352 0 0 0
8 447 0 0 0
9 567 0 0 0
10 720 0 0 0
11 916 0 0 0
12 1168 0 0 0
13 1493 0 0 0
14 1912 0 0 0
15 2453 0 0 0
Budová je dostupná ve stavbách:
Farma,

Povrchový důl

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 98 0 0
2 0 129 0 0
3 0 167 0 0
4 0 211 0 0
5 0 264 0 0
6 0 327 0 0
7 0 404 0 0
8 0 497 0 0
9 0 612 0 0
10 0 752 0 0
11 0 925 0 0
12 0 1139 0 0
13 0 1403 0 0
14 0 1732 0 0
15 0 2140 0 0
Budová je dostupná ve stavbách:
Železný důl,

Hloubkový důl

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 69 0 0
2 0 96 0 0
3 0 129 0 0
4 0 169 0 0
5 0 217 0 0
6 0 277 0 0
7 0 352 0 0
8 0 447 0 0
9 0 567 0 0
10 0 720 0 0
11 0 916 0 0
12 0 1168 0 0
13 0 1493 0 0
14 0 1912 0 0
15 0 2453 0 0
Budová je dostupná ve stavbách:
Železný důl,

Dřevorubecký srub

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 0 98
2 0 0 0 129
3 0 0 0 167
4 0 0 0 211
5 0 0 0 264
6 0 0 0 327
7 0 0 0 404
8 0 0 0 497
9 0 0 0 612
10 0 0 0 752
11 0 0 0 925
12 0 0 0 1139
13 0 0 0 1403
14 0 0 0 1732
15 0 0 0 2140
Budová je dostupná ve stavbách:
Dřevorubecký háj,

Dřevinná plantáž

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 0 69
2 0 0 0 96
3 0 0 0 129
4 0 0 0 169
5 0 0 0 217
6 0 0 0 277
7 0 0 0 352
8 0 0 0 447
9 0 0 0 567
10 0 0 0 720
11 0 0 0 916
12 0 0 0 1168
13 0 0 0 1493
14 0 0 0 1912
15 0 0 0 2453
Budová je dostupná ve stavbách:
Dřevorubecký háj,

Hliniště

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 0 98 0
2 0 0 129 0
3 0 0 167 0
4 0 0 211 0
5 0 0 264 0
6 0 0 327 0
7 0 0 404 0
8 0 0 497 0
9 0 0 612 0
10 0 0 752 0
11 0 0 925 0
12 0 0 1139 0
13 0 0 1403 0
14 0 0 1732 0
15 0 0 2140 0
Budová je dostupná ve stavbách:
Hliněný důl,

Budovy poskytující těžební bonus

Mlýn

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +5% +0% +0% +0%
2 +10% +0% +0% +0%
3 +15% +0% +0% +0%
4 +20% +0% +0% +0%
5 +25% +0% +0% +0%
6 +30% +0% +0% +0%
7 +35% +0% +0% +0%
8 +40% +0% +0% +0%
9 +45% +0% +0% +0%
10 +50% +0% +0% +0%
Budová je dostupná ve stavbách:
Farma, Vesnice, Město, Pevnost,

Cihelna

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +0% +0% +5% +0%
2 +0% +0% +10% +0%
3 +0% +0% +15% +0%
4 +0% +0% +20% +0%
5 +0% +0% +25% +0%
6 +0% +0% +30% +0%
7 +0% +0% +35% +0%
8 +0% +0% +40% +0%
9 +0% +0% +45% +0%
10 +0% +0% +50% +0%
Budová je dostupná ve stavbách:
Hliněný důl, Vesnice, Město, Pevnost,

Slévárna

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +0% +5% +0% +0%
2 +0% +10% +0% +0%
3 +0% +15% +0% +0%
4 +0% +20% +0% +0%
5 +0% +25% +0% +0%
6 +0% +30% +0% +0%
7 +0% +35% +0% +0%
8 +0% +40% +0% +0%
9 +0% +45% +0% +0%
10 +0% +50% +0% +0%
Budová je dostupná ve stavbách:
Železný důl, Vesnice, Město, Pevnost,

Pila

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 +0% +0% +0% +5%
2 +0% +0% +0% +10%
3 +0% +0% +0% +15%
4 +0% +0% +0% +20%
5 +0% +0% +0% +25%
6 +0% +0% +0% +30%
7 +0% +0% +0% +35%
8 +0% +0% +0% +40%
9 +0% +0% +0% +45%
10 +0% +0% +0% +50%
Budová je dostupná ve stavbách:
Dřevorubecký háj, Vesnice, Město, Pevnost,

Budovy pro skladování surovin

Sýpka

Pro umístění v osadě, vesnici nebo městě:
Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 88 0 0 0
2 147 0 0 0
3 209 0 0 0
4 273 0 0 0
5 342 0 0 0
6 414 0 0 0
7 493 0 0 0
8 579 0 0 0
9 674 0 0 0
10 779 0 0 0
11 899 0 0 0
12 1037 0 0 0
13 1196 0 0 0
14 1382 0 0 0
15 1603 0 0 0
16 1866 0 0 0
17 2182 0 0 0
18 2565 0 0 0
19 3032 0 0 0
20 3602 0 0 0
21 4303 0 0 0
22 5166 0 0 0
23 6232 0 0 0
24 7553 0 0 0
25 9191 0 0 0
26 11226 0 0 0
27 13758 0 0 0
28 16910 0 0 0
29 20837 0 0 0
30 25734 0 0 0
Pro umístění v pevnosti:

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 4300 0 0 0
2 6000 0 0 0
3 7500 0 0 0
4 9000 0 0 0
5 10300 0 0 0
6 11600 0 0 0
7 12900 0 0 0
8 14100 0 0 0
9 15300 0 0 0
10 16500 0 0 0
11 17600 0 0 0
12 18800 0 0 0
13 19900 0 0 0
14 21000 0 0 0
15 22000 0 0 0
16 23100 0 0 0
17 24200 0 0 0
18 25200 0 0 0
19 26200 0 0 0
20 27200 0 0 0
21 28200 0 0 0
22 29200 0 0 0
23 30200 0 0 0
24 31200 0 0 0
25 32200 0 0 0
26 33100 0 0 0
27 34100 0 0 0
28 35000 0 0 0
29 36000 0 0 0
30 36900 0 0 0
Pro umístění kdekoli jinde:

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 106 0 0 0
2 170 0 0 0
3 238 0 0 0
4 310 0 0 0
5 387 0 0 0
6 472 0 0 0
7 565 0 0 0
8 668 0 0 0
9 785 0 0 0
10 919 0 0 0
11 1074 0 0 0
12 1255 0 0 0
13 1469 0 0 0
14 1723 0 0 0
15 2029 0 0 0
16 2399 0 0 0
17 2848 0 0 0
18 3398 0 0 0
19 4073 0 0 0
20 4903 0 0 0
21 5929 0 0 0
22 7199 0 0 0
23 8773 0 0 0
24 10729 0 0 0
25 13161 0 0 0
26 16189 0 0 0
27 19962 0 0 0
28 24664 0 0 0
29 30531 0 0 0
30 37851 0 0 0
Budová je dostupná ve stavbách:
, Farma, Vesnice, Město, Pevnost,

Sklad

Pro umístění v osadě, vesnici nebo městě:
Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 88 88 88
2 0 147 147 147
3 0 209 209 209
4 0 273 273 273
5 0 342 342 342
6 0 414 414 414
7 0 493 493 493
8 0 579 579 579
9 0 674 674 674
10 0 779 779 779
11 0 899 899 899
12 0 1037 1037 1037
13 0 1196 1196 1196
14 0 1382 1382 1382
15 0 1603 1603 1603
16 0 1866 1866 1866
17 0 2182 2182 2182
18 0 2565 2565 2565
19 0 3032 3032 3032
20 0 3602 3602 3602
21 0 4303 4303 4303
22 0 5166 5166 5166
23 0 6232 6232 6232
24 0 7553 7553 7553
25 0 9191 9191 9191
26 0 11226 11226 11226
27 0 13758 13758 13758
28 0 16910 16910 16910
29 0 20837 20837 20837
30 0 25734 25734 25734
Pro umístění v pevnosti:

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 4300 4300 4300
2 0 6000 6000 6000
3 0 7500 7500 7500
4 0 9000 9000 9000
5 0 10300 10300 10300
6 0 11600 11600 11600
7 0 12900 12900 12900
8 0 14100 14100 14100
9 0 15300 15300 15300
10 0 16500 16500 16500
11 0 17600 17600 17600
12 0 18800 18800 18800
13 0 19900 19900 19900
14 0 21000 21000 21000
15 0 22000 22000 22000
16 0 23100 23100 23100
17 0 24200 24200 24200
18 0 25200 25200 25200
19 0 26200 26200 26200
20 0 27200 27200 27200
21 0 28200 28200 28200
22 0 29200 29200 29200
23 0 30200 30200 30200
24 0 31200 31200 31200
25 0 32200 32200 32200
26 0 33100 33100 33100
27 0 34100 34100 34100
28 0 35000 35000 35000
29 0 36000 36000 36000
30 0 36900 36900 36900
Pro umístění kdekoli jinde:

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 0 106 106 106
2 0 170 170 170
3 0 238 238 238
4 0 310 310 310
5 0 387 387 387
6 0 472 472 472
7 0 565 565 565
8 0 668 668 668
9 0 785 785 785
10 0 919 919 919
11 0 1074 1074 1074
12 0 1255 1255 1255
13 0 1469 1469 1469
14 0 1723 1723 1723
15 0 2029 2029 2029
16 0 2399 2399 2399
17 0 2848 2848 2848
18 0 3398 3398 3398
19 0 4073 4073 4073
20 0 4903 4903 4903
21 0 5929 5929 5929
22 0 7199 7199 7199
23 0 8773 8773 8773
24 0 10729 10729 10729
25 0 13161 13161 13161
26 0 16189 16189 16189
27 0 19962 19962 19962
28 0 24664 24664 24664
29 0 30531 30531 30531
30 0 37851 37851 37851
Budová je dostupná ve stavbách:
, Železný důl, Hliněný důl, Dřevorubecký háj, Vesnice, Město, Pevnost,

Skrýš

Tato budova neskladuje suroviny přímo ale slouží pro ukrytí části surovin před nepřáteli při drancování

Pro umístění v osadě, vesnici nebo městě:
Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 124 124 124 124
2 130 130 130 130
3 136 136 136 136
4 144 144 144 144
5 154 154 154 154
6 166 166 166 166
7 180 180 180 180
8 198 198 198 198
9 220 220 220 220
10 246 246 246 246
11 278 278 278 278
12 317 317 317 317
13 365 365 365 365
14 424 424 424 424
15 495 495 495 495
16 582 582 582 582
17 688 688 688 688
18 817 817 817 817
19 975 975 975 975
20 1167 1167 1167 1167
21 1402 1402 1402 1402
22 1688 1688 1688 1688
23 2038 2038 2038 2038
24 2464 2464 2464 2464
25 2984 2984 2984 2984
26 3619 3619 3619 3619
27 4393 4393 4393 4393
28 5337 5337 5337 5337
29 6489 6489 6489 6489
30 7895 7895 7895 7895
Pro umístění v pevnosti:

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 124 124 124 124
2 130 130 130 130
3 136 136 136 136
4 144 144 144 144
5 154 154 154 154
6 166 166 166 166
7 180 180 180 180
8 198 198 198 198
9 220 220 220 220
10 246 246 246 246
11 278 278 278 278
12 317 317 317 317
13 365 365 365 365
14 424 424 424 424
15 495 495 495 495
16 582 582 582 582
17 688 688 688 688
18 817 817 817 817
19 975 975 975 975
20 1167 1167 1167 1167
21 1402 1402 1402 1402
22 1688 1688 1688 1688
23 2038 2038 2038 2038
24 2464 2464 2464 2464
25 2984 2984 2984 2984
26 3619 3619 3619 3619
27 4393 4393 4393 4393
28 5337 5337 5337 5337
29 6489 6489 6489 6489
30 7895 7895 7895 7895
Pro umístění kdekoli jinde:

Level Jídlo Železo Hlína Dřevo
1 124 124 124 124
2 130 130 130 130
3 136 136 136 136
4 144 144 144 144
5 154 154 154 154
6 166 166 166 166
7 180 180 180 180
8 198 198 198 198
9 220 220 220 220
10 246 246 246 246
11 278 278 278 278
12 317 317 317 317
13 365 365 365 365
14 424 424 424 424
15 495 495 495 495
16 582 582 582 582
17 688 688 688 688
18 817 817 817 817
19 975 975 975 975
20 1167 1167 1167 1167
21 1402 1402 1402 1402
22 1688 1688 1688 1688
23 2038 2038 2038 2038
24 2464 2464 2464 2464
25 2984 2984 2984 2984
26 3619 3619 3619 3619
27 4393 4393 4393 4393
28 5337 5337 5337 5337
29 6489 6489 6489 6489
30 7895 7895 7895 7895
Budová je dostupná ve stavbách:
Farma, Železný důl, Hliněný důl, Dřevorubecký háj, , Vesnice, Město, Pevnost,