Verbování jednotek

Nové jednotky lze verbovat v kasárnách, stájích, ve střelnici nebo v dílně. Záleží vždy o jaký typ jednotky se jedná. Rychlost verbování ovlivňuje vždy level budovy. Čím vyšší level tím rychleji se budou jednotky verbovat. Cenu jednotek a jejich vlastnosti najdete v přehledu zde.

Na začátku hry nemůžete mít všechny jednotky ale pouze základní typy. Další jedotky získáte výzkumem nových technologií v univerzitě. Pro různé jednotky jsou zapotřebí různé výzkumy. Potřebné technologie pro konkrétní jednotky najdete v jejich přehledu

Úroveň jednotek a cvičiště

V acarnianu se mohou všechny jednotky vyvíjet a dostahovat vyšších levelů. V přehledu jednotek jsou jednotlivé levely oznašené hvězdičkami. Jednotky mohou nabývat tří úrovní:

  • Základní úroveň (bez hvězdičky). +0% útoku, obrany a životů.
  • První úroveň (jedna hvězdička). +10% útoku, obrany a životů.
  • Druhá úroveň (dvě hvězdičky). +25% útoku, obrany a životů.

Jednotka může postoupit na vyšší úroveň vždy v boji. Zjedodušeně se dá říct že na další level postoupí vždy třetina jednotek, které se účastnili bitvy. Druhou možností je právě cvičiště.

Cvičiště posune na další level vždy [LEVEL CVIČIŠTĚ * 2]% jednotek. Při maximálním levelu cvičiště 15 bude vylepšeno 30% jednotek. V případě, že máte postaveno cvičišť více, pak se jejich účinek sčítá.