Výzkumy a vylepšení

Další nedílnou součástí hry Acarnian je vylepšování jednotek a zkoumání nových technologií. Ty Vám pomohou dosahovat lepších výsledků ve hře a být mnohem výkonější. Výzkumy narozdíl od jiných vylepšení platí vždy pro celou Vaší říši bez ohledu na to v jakém městě byla technologie vyzkoumána.

Vylepšování jednotek v kovárně

Každá jednotka, kterou můžete postavit lze vylepšit v kovárně. Můžete si vždy vybrat zda-li budete vylepšovat zbraně nebo brnění. Vylepšení zbraní se projeví tak že při útoku budete vybraná jednotka o ({Level vylepšení}/10)% silnější. Totéž platí pro vylepšení brnění ale s tím rozdílem, že se výhoda uplatňuje při obraně. Máte-li tedy vylepšené zbraně i brnění jednotky na level 10, pak bude tato jednotka silnější v útoku i obraně o 100%

Z počátku stojí vylepšení jednotek pouze určité množství surovin. Od určitého levelu jsou zapotřebí i výzkumné body, které generuje univerzita.

Univerzita

Každá univerzita generuje výzkumné body, které jsou zapotřebí pro zkoumání nových technologií a vylepšování jednotek. Na rozdíl od ostatních surovin jsou výzkumné počítány dohromady ze všech univerzit z Vaší říše a také je můžete uplatnit v jakékoli vesnici. Níže je tabulka, ve které je zobrazeno koli výzkumných bodů univerzita vygeneruje a kolik jich můžete mít v zásobě.

LevelGeneruje výzkumných bodů za hodinuVýzkumných bodů v zásobě
1 0.16 5
2 0.28 13
3 0.38 13
4 0.48 21
5 0.57 21
6 0.66 29
7 0.75 29
8 0.84 37
9 0.92 37
10 1 45

Výzkumy

Jakmile postavíte univerzitu, pak vám už nic nebrání zkoumat nové technologie. Každý výzkum slouží k něčemu jinému. Od zvýšení produkce surovin až po silnější armádu. Je jen na Vás jaké technologie si zvolíte. Přehled všech výzkumů najdete zde:

Jméno Popis Jídlo Železo Hlína Dřevo Výzkumných bodů Čas
Logistika Zrychluje manipulaci se surovinami a zvyšuje tak efektivitu sýpky a skladů. 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Domobrana Popis technologie Domobrana 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Útočné taktiky Popis technologie Útočné taktiky 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Obrané taktiky Popis technologie Obrané taktiky 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Ranhojičství Popis technologie Ranhojičství 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Obchod Popis technologie Obchod 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Stavitelství Zvyšuje odolnost staveb proti katapultům 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Katapult Popis technologie katapul 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Štíty hrdinů Popis technologie Štíty hrdinů 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Zbraně hrdinů Popis technologie Zbraně hrdinů 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Brnění hrdinů Popis technologie Brnění hrdinů 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Vystužené opevnění Zpevnění opevnění 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Špionáž Špionáž 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Kontrašpionáž Kontrašpionáž 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Dobývání hlíny Dobývání hlíny 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Dobývání železa Dobývání železa 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Dobývání dřeva Dobývání dřeva 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m
Pěstování jídla Pěstování jídla 1200 1200 1200 1200 6 1h 24m